Vikten av lek

October 9, 2019

Visste du att höger hjärnhalva är den som utvecklas först? Den gör det runt 3-4 års ålder. Vänster hjärnhalva kommer däremot inte helt ”online” förrän barnen är runt 7 år. Därav det faktum att de första sju åren betraktas som så kritiska i ett barns utveckling.

 

”logik kan ta dig från A till B. Fantasi och föreställningsförmåga kan ta dig vart som helst”

fritt översatt från Albert Einstein

 

Vänster hjärnhalvas funktion är språk, taluppfattning, literacitet, analysförmåga och tidsuppfattning. Det är den logiska, kalkylerande, planerande delen av oss som håller oss förankrade i den pragmatiska världen, i det förflutna och i framtiden.

 

Höger hjärnhalva är ansvarig för empati, intuition, fantasi och kreativitet. Det är här vi förundras, drömmer och ”kommer till liv”. Det är genom höger hjärnhalva vi kan vara absolut närvarande, här och nu. Medan vänster hjärnhalva är mer intresserad av resultat och ”produkter” så är höger halva mer intresserad av själva processen- resan är målet och inte destinationen.

 

Det finns ännu en viktig del att förstå i detta; höger hjärnhalva är den som skapar vår känsla av ”varande”. Att ”vara” är primärt, därför utvecklas höger hjärnhalva först, därav ”mänskligt varande” och inte ”mänskligt görande”. (Human being- human doing) Vänster hjärnhalva är alltså mest intresserad av görande, unga och ”höger hjärnhalvedominanta” barn däremot är högst nöjda med att bara vara!

 

 

Om vi förstår detta så kan vi bättre uppskatta och förstå varför LEK är så viktigt för barns lärande och utveckling och varför vi måste vara extra noga med mängden, och timingen, vad gäller hur akademiska agendor skapas för barn. Vi måste vara vaksamma på hur mycket vi fokuserar på produkt- alltså vad barnen åstadkommit i skolan-gentemot process- vem de håller på att bli och vad de känner i sina upptäckter.

Att höger hjärnhalva utvecklas först är avgörande information för alla som arbetar inom utbildning, likväl för föräldrar, när det gäller vad som är utvecklingsmässigt relevant och lämpligt. Vårt samhälle är “vänsterdominant” I detta avseende. Vi glömmer lätt vikten av lek, vikten av att befinna sig i nuet och vikten av att fantisera och leka.

 

Det som vänster hjärnhalva sysslar med är lättare att mäta och lättare att förstå, det är i princip omöjligt att MÄTA kvalitativa aspekter av fantasi, empati och intuition. Tyvärr är det ofta så att ju mer vi ”tvingar på” det mätbara och produktorienterade aspekterna av livet, desto vanligare är det att barn och unga känner att de inte riktigt räcker till.

 

Det kan vara värt att komma ihåg att livet handlar om att vara närvarande och att känna samhörighet med dem du älskar. Att leka och fantisera och att drömma.

Höger hjärnhalva är vår egen lekplats, den är åtminstone vår länk dit. Individer med en välutvecklad och hälsosam höger hjärnhalva kan också lättare använda sin vänstra hjärnhalva.

I våra barngrupper är fokus på lek och utmaningar. Resultatet är helt underordnat. Vi hjälper barnen att fokusera på att våga prova, våga ta sig an utmaningar och att fokusera på just processen. I lekfull samvaro med andra får höger hjärnhalva chansen att utvecklas. Prestigelös och lekfull träning är avgörande för ditt barns utveckling.

 

Välkommen att höra av dig om du vill ha en plats i våra grupper!

emily@crossfit162west.se 

 

 “The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” ~ Albert Einstein

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Målsamtal

November 15, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts

October 26, 2020

October 16, 2020

October 12, 2020

October 11, 2020

October 9, 2020

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags